MONITOR F
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmä

Monitor F on palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmä joka sopii eri palopeltivalmistajien palopeltien ohjaukseen ja valvontaan. Etäyhteys mahdollistaa järjestelmän käytön mobiililaitteilla ajasta ja paikasta riippumatta. Kun palopeltien sijainnit ovat merkitty graafisiin pohjakuviin, huoltohenkilöstön on helppoa paikallistaa hälyttävä palopelti. BACnet ja Modbus kommunointi takaavat luotettavan liitettävyyden kiinteistöautomaatiojärjestelmiin.
Myös mekaaniset palopellit voidaan liittää Monitor-järjestelmään
Monitor tunnistaa tulipalon, vaikka palopelti olisi jumittunut auki-asentoon!
Tulipalon sattuessa palopellin lämpösulake laukeaa ja toimilaitteen jännite katkeaa . Jos palopelti on jumiutunut AUKI- asentoon, palopeltimoottorin jousivoima ei riitä sulkemaan palopeltiä. Perinteiset automaatiojärjestelmät eivät tätä tunnista, koska ne valvovat ainoastaan toimilaitteen auki-rajakytkintä.
Koska Monitor-järjestelmä valvoo myös palopellin toimilaitteen ottamaa virtaa, järjestelmä tunnistaa tulipalon, vaikka palopelti on jumiutunut auki asentoon!

Moduulikotelot valitaan liitettävien palopeltien lukumäärän mukaan

Alla esimerkkejä koteloista

MONITOR M1 moduulikotelo​

MONITOR M1 on yhden I/O-moduulin moduulikotelo. Siihen voidaan liittää esimerkiksi neljä moottoritua palopeltiä tai kuusitoista mekaanisia palopeltejä.

Myös savuilmaisimet liitetään I/O-moduuliin. Savuilmaisimet voivat olla joko kanava- tai huoneilmaisimia ja niiden viestit voivat olla joko jännite- (0-10V), virta- (0-48mA) viestejä tai potentiaalivapaita kärkitietoja.

MONITOR M2
moduulikotelo

MONITOR M2 on kahden I/O-moduulin moduulikotelo. Siihen voidaan liittää esimerkiksi kahdeksan moottoroitua palopeltiä ja  savuilmaisimia.

Myös savuilmaisimet liitetään I/O-moduuliin. Savuilmaisimet voivat olla joko kanava- tai huoneilmaisimia ja niiden viestit voivat olla joko jännite- (0-10V), virta- (0-48mA) viestejä tai potentiaalivapaita kärkitietoja.

MONITOR M5 moduulikotelo

MONITOR M5 on viiden I/O-moduulin moduulikotelo. Siihen voidaan liittää esimerkiksi kaksikymmentä moottoritua palopeltiä, savuilmaisimia, lämpötilamittauksia jne.

Myös savuilmaisimet liitetään I/O-moduuliin. Savuilmaisimet voivat olla joko kanava- tai huoneilmaisimia ja niiden viestit voivat olla joko jännite- (0-10V), virta- (0-48mA) viestejä tai potentiaalivapaita kärkitietoja.

Monitor järjestelmä maksimoi ilmastoinnin toimivuuden

MONITOR-järjestelmässä ilmastointikoneiden palopellit jaetaan ohjelmallisesti kahteen prioriteettiluokkaan. Prioriteettiluokan A palopellit ovat pääkanavassa ja prioriteettiluokan B palopellit ovat haarakanavissa.

Jos pääkanavassa oleva palopelti (prioriteetti A) jumiutuu kiinni asentoon, MONITOR-järjestelmä estää ilmastointikonnen käynnin.

Jos haarakanavassa oleva palopelti (prioriteetti B) jumiutuu kiinni asentoon, MONITOR-järjestelmä ei estä ilmastointikonnen käyntiä.

Bithousen toteuttamia palopeltien ohjausprojekteja

 

Olemme toteuttaneet jo yli 200 palopeltiprojektia joissa on yhteensä yli 10 000 palopeltiä.
Intergrointi palopeltien ohjauskeskuksen ja  kiinteistöautomaation välillä on toteutettu  joko väyläkommunikaation avulla (BACnet / Modbus) tai I/O-liitynnällä VAK:in ja palopeltien ohjauskeskuksen välillä.
Projektitoteutukseen kuuluu aina myös käyttöönotto, joten asikas saa aina kohteen luovutettuna avaimet käteen-periaatteella.
Projektitoteutukseen kuuluu aina myös testausöytäkirja, josta näkyy kaikkien palopeltien toiminta.

Heräsikö kysyttävää?

lähetä sähköpostia: