tuotteet
Ratkaisut
Tuotekehitys

Monitor C olosuhde- ja kulutustietojen keräys- ja raportointijärjestelmä

Bithouse Mittarointijärjestelmä
Monitor C on mittarointi- ja olosuhdetietojen keräysjärjestelmään voidaanliittää mittarien kulutustietoja niin väyläpohjaisista mittareista (M-Bus, Modbus- BACnet) kuin perinteiset pulssimittarit. Samoin olosuhdemittausanturit (lämpötila- kosteus, CO2 jne) voidaan liittää Monitor- järjestelmään. Mittareiden ja mittausantureiden liityntä monitor-järjestelmään voi olla joko kiinteä tai langaton ratkaisu.
Paikallisen graafisen käyttöliittymän kautta voidaan nopeasti todeta kohteen kulutustiedot ja tarkastaa mahdolliset hälytykset.
Raportit voidaan lukea myös paikallisesti tai siirtää Internetyhteyden kautta asiakkaan haluamaan laskutusjärjestelmään asikaskohtaista laskutusta varten.
lähetä sähköpostia: