Tuotteet

MONITOR- palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmä

MONITOR  palopeltien ohjaus ja valvontajärjestelmään voidaan liittää eri valmistajien palopellit. 

MONITOR-järjestelmä on yhteensopiva myös muiden palopeltijärjestelmien kanssa, koska järjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto kuuluu aina projektitoteutukseen.

Nerokas palosulakkeen laukeamisen tunnistus

MONITOR-järjestelmän “sydän” on MAGIO I/O-moduuli. Moduuli syöttää 24V palopellin toimilaitteelle ja mittaa samalla toimilaitteen ottamaa virtaa. Kun toimilaite on ohjattu auki , sen virran kulutus on vakio.

Tulipalon sattuessa palopellin lämpösulake laukeaa ja normaalisti palopellin toimilaite ajaa palopellin jousivoimalla kiinni.  Jos palopelti on kuitenkin jumiutunut AUKI-asentoon, perinteinen järjestelmä ei tunnista lämpösulakkeen laukeamista. Magio-moduuli tunnistaa, että toimilaite EI OTA VIRTAA ja järjestelmä hälyttää vaikka palopelti olisi jumiutunut auki-asentoon.

Moduuliin voidaan liittää myös esimerkiksi mekaanisia palopeltejä sekä kanava- huone malliset savuilmaisimet. Moduuliin voidaan liittää myös erilaisia mittausviestejä kuten lämpötila, CO2 tai VOC mittauksia. Myös kärkitietoja kuten huuvan tehostus- tai läsnäolotiedon perustella voidaan ohjata esimerkiksi ilmamäärää (0-10V).

MONITOR- järjestelmä mukautuu jokaiseen projektiin

MONITOR keskusyksikkö on palopeltijärjestelmän aivot. Keskusyksikön prosessori ohjaa ja valvoo moduulikoteloita, joihin palopellit ovat liitetty.

Järjestelmän ohjaus tapahtuu joko keskusyksikön 7″:n  näyttön avulla tai wifi / internet yhteyden kautta esimerkiksi älypuhelimella tai tabletilla.

Keskusyksikkö voidaan liitettää rakennusautomaatiojärjestelmään joko BACnet tai Modbus väyläprotokollan avulla tai I/O-pisteiden kautta.

MONITOR-järjestelmä palopellit säännöllisin väliajoin joko VAK:in tai oman aikaohjelman mukaan.

HUOM! Palopeltien testausväli SFS-EN 15650 standardin mukaan ei saa ylittää kuutta kuukautta. Tämä koskee myös mekaanisia palopeltejä! Siksi MONITOR-järjestelmä valvoo myös mekaanisten palopeltien testausta. Jos testausta ei ole suoriteta kuuden kuukauden aikana, voidaan generoida hälytys!

MONITOR keskusyksikkö

Moduulikotelot valitaan liitettävien palopeltien lukumäärän mukaan

Alla esimerkkejä koteloista

MONITOR M1 moduulikotelo​

MONITOR M1 on yhden I/O-moduulin moduulikotelo. Siihen voidaan liittää esimerkiksi neljä moottoritua palopeltiä tai kuusitoista mekaanisia palopeltejä.

Myös savuilmaisimet liitetään I/O-moduuliin. Savuilmaisimet voivat olla joko kanava- tai huoneilmaisimia ja niiden viestit voivat olla joko jännite- (0-10V), virta- (0-48mA) viestejä tai potentiaalivapaita kärkitietoja.

MONITOR M2
moduulikotelo

MONITOR M2 on kahden I/O-moduulin moduulikotelo. Siihen voidaan liittää esimerkiksi kahdeksan moottoroitua palopeltiä ja  savuilmaisimia.

Myös savuilmaisimet liitetään I/O-moduuliin. Savuilmaisimet voivat olla joko kanava- tai huoneilmaisimia ja niiden viestit voivat olla joko jännite- (0-10V), virta- (0-48mA) viestejä tai potentiaalivapaita kärkitietoja.

MONITOR M5 moduulikotelo

MONITOR M5 on viiden I/O-moduulin moduulikotelo. Siihen voidaan liittää esimerkiksi kaksikymmentä moottoritua palopeltiä, savuilmaisimia, lämpötilamittauksia jne.

Myös savuilmaisimet liitetään I/O-moduuliin. Savuilmaisimet voivat olla joko kanava- tai huoneilmaisimia ja niiden viestit voivat olla joko jännite- (0-10V), virta- (0-48mA) viestejä tai potentiaalivapaita kärkitietoja.

Esimerkki MONITOR-järjestelmän toteutuksesta

Palopeltien sijaintiriippuvainen valvonta maksimoi IV:n toiminnan

MONITOR-järjestelmässä ilmastointikoneiden palopellit jaetaan ohjelmallisesti kahteen prioriteettiluokkaan. Prioriteettiluokan A palopellit ovat pääkanavassa ja prioriteettiluokan B palopellit ovat haarakanavissa.

Jos pääkanavassa oleva palopelti (prioriteetti A) jumiutuu kiinni asentoon, MONITOR-järjestelmä estää ilmastointikonnen käynnin.

Jos haarakanavassa oleva palopelti (prioriteetti B) jumiutuu kiinni asentoon, MONITOR-järjestelmä ei estä ilmastointikonnen käyntiä.

Heräsikö kysyttävää?

lähetä sähköpostia: