ActiWeb mittarointijärjestelmään voidaan liittää normaalit pulssimittarit sekä väyläpohjaiset M-Bus, Modbus, ja BACnet mittarit.

Järjestelmä laskee asiakkaalle tarvittavat raportit ja hälyttää kun mittaustulokset poikkeavat hälytysrajojen ulkopuolelle.

Järjestelmä voidaan liittää osaksi ActiWeb automaatiojärjestelmää, jolloin esimerkiksi kulutustietojen perusteella tapahtuva hälytys voi sulkea esimerkiksi sulkuventtiilin.

Raportointi toiminnot

  • Raporttipohjat voidaan luoda asiakaskohtaisesti
  • Raportti data esitetään joko paikallisesti tai siirretään ulkoiseen tietokantaan
  • Kaikista pisteistä automaattinen trendi seuranta
  • Tiedot voidaan siirtää suoraan eri laskutusohjelmiin

Paikallinen, 7”:n graafinen käyttöliittymä

  • Graafinen kosketusnäyttö paikalliskäyttöä varten
  • Dynaaminen visualisointi trenditiedostoista, energiankulutus- ja olosuhdetiedoista ….
  • Käyttäjä logi, hälytysraportti, testausraportti, …

 

Suojattu internet yhteys

  • joko kiinteän, 4G:n tai  tai langattoman verkon kautta.
  • selainpohjainen käyttö niin puhelimen, tabletin kuin tietokoneen kautta (HTML5 tuki).
  • Hälytykset suoraan joko sähköpostiin ja/tai tekstiviestinä.