Monitor A hälytyskeskus

Monitor A soveltuu erinomaisesti niin nykyisten hälytyskeskusten modernisointiin kuin uudiskohteisiin.

Monipuolinen hälytysten käsittely

Monitor A Tupla,  johon voidaan kytkeä 32 hälytystä

Etäkäyttö vakiona

Keskuksessa on 4G-liityntä vakiona, jolloin keskukseen liitetyt hälytykset voidaan lähettää yksilöityinä esimerkiksi huolto henkilöstölle joko tekstiviestinä tai sähköpostina. Näin vastaanottaja näkee heti, mikä laite hälyttää.

Monitor skaalautuu helposti kohteen hälytysten lukumäärän mukaan 16:n hälytyksen portain.

Myös mittaustietoja, kuten lämpötila-, ilmanlaatu- ja kosteusmittauksia voidaan liittää järjestelmään vapaasti ja asettaa niille raja-arvot hälytyksiä varten.

Järjestelmä voidaan ottaa käyttöön 4G yhteyden kautta asiakkaan vaatimusten mukaan, joten käyttöönottajan ei tarvitse osata järjestelmän konfigurointia.

Monitor-keskuksessa on  Modbus- ja BACnet protokolla vakiona, joten se on liitettävissä kiinteistöautomaatiojärjestelmään helposti väylän kautta.

Selkeä informaatio niin paikallisesti kuin etänä

Paikallinen koskektus näyttö

Paikallisessa näytössä näkyy kaikki keskukseen liitetyt hälytykset selväkielisinä teksteinä. Hälytyksiä voi selata ja aktiiviset hälytykset voi kuitata päätteestä.

Myös testihälytys voidaan aktivoida näytöltä.