Bithousen etäkäyttöratkaisut perustuvat  standardiprotokollaa käyttävien Modbus ja BACnet laitteiden ja järjestelmienintegroimiseksi ohjelmallisesti yhdeksi järjestelmäksi.

Ratkaisumme soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi ilma- ja maalämpöpumppujen sekä eri kauko- ja aurinkolämpöjärjestelmien ohjaamiseen ja valvontaan sekä niiden toiminnan raportoimiseen.