AWM-mittarointijärjestelmä soveltuu erityisesti kulutusraportointiin. Kulutustiedot voidaan siirtää suoraan laskutusohjelmaan.

Mittarointi

Järjestelmään voidaan liittää normaalit pulssimittarit sekä väyläpohjaiset M-Bus, Modbus, ja BACnet mittarit

Raportointi toiminnot

  • Raporttipohjat voidaan luoda asiakaskohtaisesti
  • Raportin data esitetään joko paikallisesti tai siirretään ulkoiseen tietokantaan
  • Kaikista pisteistä automaattinen trendiseuranta
  • Graafinen kosketusnäyttö paikalliskäyttöä varten
  • Dynaaminen visualisointi trenditiedostoista, energiankulutus- ja olosuhdetiedoista tms.
  • Käyttäjälogi, hälytysraportti, testausraportti
  • Joko kiinteän, 4G:n tai  tai langattoman verkon kautta
  • Selainpohjainen käyttö niin puhelimen, tabletin kuin tietokoneen kautta (HTML5 tuki) 
  • Hälytykset suoraan joko sähköpostiin ja/tai tekstiviestinä