AWM-automaatiojärjestelmä koostuu ActiWeb-ohjelmistosta sekä Magio-kenttämoduleista.

Valvomo- ja ohjelmointitaso

ActiWeb-ohjelmisto soveltuu ohjelmointiin,grafiikan piirtoon sekä järjestelmän käyttöön selaimen kautta, joko paikallisesti tai internetin ylitse.

SLC ja WEB-ohjelmistot ovat selainpohjaisia, jolloin erillistä ohjelmistoa ei tarvitse asentaa koneelle.

Myös grafiikan piirto tapahtuu samalla ohjelmistolla.

Automaatiotaso

Automaatiotasolla voidaan kohteen vaativuuden mukaan valita asiakkaan tarpeiden mukainen teollisuus-PLC, johon voidaan ladata UBUNTU Linux -käyttöjärjestelmä.

Kenttätaso

Bithousen kehittämä Magio 816-moduuliin voidaan kytkeä maksimissaan 8 analogista tai 16 digitaalista tulo-ja lähtöviestiä.

Samaan I/O-moduuliin voi liittää niin analogisia kuin digitaalisia tulo ja lähtöviestejä täysin vapaasti.

 

ActiWeb -ohjelmisto

Ohjelmiston sydän SLC- ja WEB-Engine

 • Moderni LUA-ohjelmointikieli
 • Ohjelmointi- ja grafiikanpiirtotyökalu web-pohjaisina
 • Ei erillistä ohjelmalisenssiä ainoastaan tekstieditori tarvitaan
 • Järjestelmien ohjelmointi mahdollista jopa suoraan Excel -listalla
 • Ohjelmointityökalu integroitu suoraan WEB-engineen
 • Käyttöliittymän luominen nopeaa
 • Esim. kaikki I/O-pisteet vakiona trend -seurannassa

Universaali Magio816 I/O -moduuli

Magio 816 -kortti

Magio 816 -kortti kalvorasiassa

Magio 816 -kortti Din-rasiassa

 • Voidaan asentaa sellaisenaan kojeeseen, jolloin kortti ohjaa kyseisen kojeen toimintoja
 • Koteloituna esim. AP kalvorasiaan (IP65), jolloin kortti voidaan hajauttaa helposti  kentälle (esim. lohkosulatusautomatiikka)
 • Koteloituna DIN-kiskoon, jolloin helppo asentaa esim. ryhmäkeskukseen
Magio,dinrasia
 • Magio 816-moduuliin voidaan kytkeä niin analogisia kuin digitaalisia viestejä.
 • Viestit voivat olla joko tulo- tai lähtöviestejä
 • Moduulissa voi olla maksimissaan 8 analogista tai 16 digitaalista viestiä
 • Samassa moduulissa voi olla liitettynä niin analogisia kuin digitaalisia tulo- ja lähtöviestejä täysin vapaasti
 • Digitaalisten ja analogisten viestien yhteenlaskettu summa saa olla korkeintaan 16 alla olevan taulukon mukaan

Toimilaitteiden toiminnan valvonta

Magio 816 I/O-moduuli syöttää myös toimilaitteiden käyttöjännitteen, joten samalla voidaan mitata ja valvoa toimilaiteen ottamaa virtaa. Kun laitteen ottamasta virrasta laskettu tunnusluku muuttuu aseteltujen raja-arvojen ulkopuolelle, pystytään laitteiden vikaantuminen havaitsemaan välittömästi ja generoimaan hälytys.

Esimerkiksi termisten toimilaitteiden vikaantumisen tunnistaminen on normaalisti erittäin vaikeaa. Virtamittauksen ansiosta Magio I/O-moduuli tunnistaa viallisen vahamoottorin ottaman virran olevan hälytysrajojen ulkopuolella ja automaatiojärjestelmä voi generoida hälytyksen eikä hankalia infrapuna-lämpötilamittauksia tarvitse tehdä.