Monipuolinen Magio 816-moduuli

Magio 816 kortti
Magio 816 AP10 kotelossa
Magio 816 kortti DIN-kotelossa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magio 816 on Modbus RTU-väyläkommunikaatiolla toimiva, helposti hajautettava I/O-moduuli. Moduulin pisteet voidaan ohjelmoida toimimaan missätahansa moodissa: AI, AO, DI tai DO. Näin koko automaatiojärjestelmän toteutus, logistiikka ja ylläpito onnistuu käyttäen yhtä moduulityyppiä.

Joustavan pistejakauman ansiosta voit hyödyntää kaikki moduulin pisteet

  • Magio 816-moduuliin voidaan kytkeä niin analogisia kuin digitaalisia viestejä.
  • Viestit voivat olla joko tulo- tai lähtöviestejä
  • Moduulissa voi olla maksimissaan 8 analogista tai 16 digitaalista viestiä.
  • Samassa moduulissa voi olla liitettynä niin analogisia kuin digitaalisia tulo- ja lähtöviestejä täysin vapaasti
  • Digitaalisten ja analogisten viestien yhteenlaskettu summa saa olla korkeintaan 16 alla olevan taulukon mukaan

 

Toimilaitteiden toiminnan valvonta

Magio 816 I/O-moduuli syöttää myös toimilaitteiden käyttöjännitteen, joten samalla voidaan mitata ja valvoa toimilaiteen ottamaa virtaa. Kun laitteen ottamasta virrasta laskettu tunnusluku muuttuu aseteltujen raja-arvojen ulkopuolelle, pystytään laitteiden vikaantuminen havaitsemaan välittömästi ja generoimaan hälytys.

 
 

Esimerkiksi termisten toimilaitteiden vikaantumisen tunnistaminen on normaalisti erittäin vaikeaa. Virtamittauksen ansiosta Magio I/O-moduuli tunnistaa viallisen vahamoottorin ottaman virran olevan hälytysrajojen ulkopuolella ja automaatiojärjestelmä voi generoida hälytyksen eikä hankalia laser-lämpötilamittauksia tarvitse tehdä.

MAGIO datalehti