ETS Control palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmä

ETS Control on BACnet ja Modbus-väyläpohjainen palo- ja savunrajoituspeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmä. Järjestelmän käyttö tapahtuu joko paikallisesti graafiselta käyttöpäätteeltä tai internet selaimen kautta.

 

Fidacon järjestelmä koostuu keskusyksiköstä BRP sekä BIO-kommunikointimoduuleista
ETS Control järjestelmä koostuu keskusyksiköstä BRP sekä BIO-kommunikointimoduuleista

Järjestelmä koostuu kommunikointimoduuleista (BIO) sekä keskusyksiköstä (BRP). Keskusyksikköjä on kahta eri mallia, BRP 101 on ilman ja BRP102 varustettuna 7”:n graafisella käyttöpäätteellä.

Yhteen keskusyksikköön voidaan liittää jopa 99 kpl BIO-kommunikointimoduuleja. Järjestelmän käyttö tapahtuu joko graafisen käyttöpäätteen avulla tai internettiin liitettynä millä tahansa selainpohjaisella laitteella (tietokone, tabletti, älypuhelin). Järjestelmän laajennus toteutetaan lisäämällä uusi prosessori master-slave periaatteella, jolloin järjestelmää voidaan laajentaa käytännössä rajattomasti.

Järjestelmän kommunikointiprotokollat ovat joko BACnet tai Modbus, joten se on erittäin helppo integroida osaksi kiinteistön automaatiojärjestelmää.

 

Järjestelmän keskusyksikkö BRP-102

Järjestelmän keskusyksikön BRP-102 kautta ohjataan ja valvontaan palopeltejä. Ilmastointikoneiden käyntilupa ja puhaltimien käyntitiedot voidaan liittää järjestelmään joko BACnet tai Modbus-väylän tai erillisten I/O-moduulien kautta. Graafiselta käyttöpäätteeltä voidaan suorittaa peltien testaus, ohjata peltejä manuaalisesti, kuitata hälytyksiä jne.

Keskusyksikön yläosassa on järjestelmän ohjaukseen ja valvontaan liittyvät I/O-moduulit. Ohjausmoduulit antavat ilmastoinnille käyntiluvan ja ohjaavat merkkivaloja. Tulomoduuleihin kytketään esimerkiksi palohälytyskeskuksen hälytystiedot.

Tulomoduuliin tulisi kytkeä myös ilmastointikoneen käyntitieto. Tämä estää palopeltien testaustoiminnon, jos esimerkiksi ilmastointikone on ohjattu ryhmäkeskuksesta käsin päälle.

Järjestelmän ohjaus tapahtuu paikallisesti 7”:n kosketusnäytöltä tai etäkäyttönä internet selaimen kautta. Järjestelmä voidaan liittää internettiin joko kiinteän tai langattoman 4G verkon kautta. Järjestelmän käyttö selaimella on täysin samanlaista kuin paikalliselta käyttöpäätteeltä.

 

 

Fidacon graafiselta käyttöpäätteeltä BRP-102 tai internetin kautta voidaan järjestelmän palopeltejä ohjata ja testata myös manuaalisesti.
Graafiselta käyttöpäätteeltä BRP-102 tai internetin kautta voidaan järjestelmän palopeltejä ohjata ja testata myös manuaalisesti.

Järjestelmä testaa palo- ja savunrajoituspeltejä joko oman aikaohjelman tai ulkoisen tilatiedon perustella. Koska järjestelmä on väyläpohjainen (BACnet tai Modbus), kommunikaatio mahdollistaa palopeltien käyttämisen esimerkiksi vyöhykepelteinä, jolloin palopeltien testaus tapahtuu samalla vyöhykkeiden ohjausten kanssa.

 

Järjestelmän BIO-kommunikointimoduulit

Järjestelmä ohjaa ja valvoo BIO-kommunikointimoduulien kautta ensisijaisesti palonrajoittimina toimivien palopeltien toimintaa. Moduuleihin voidaan liittää myös savuilmaisimia, lämpötila- ja paine-eromittauksia sekä muita kiinteistöteknisiä suureita ja toimintoja. Moduuleissa on myös käsikytkimet peltien paikallisohjausta varten.

 

Palopellit kytketään BIO-FD2 moduuliin. Yhteen moduuliin voidaan kytkeä kaksi palopeltiä sekä niiden auki/kiinni takaisinkytkentätiedot. Moduulissa on käsikytkimet peltien paikallista ohjausta varten.

Savuilmaisimet liitetään BIO-SD4 moduuliin. Yhteen moduuliin voidaan liittää 1-4 savuilmaisinta.

 

 

 

Hälytysten käsittely

Järjestelmän hälytysten käsittely tapahtuu BRP-102 käyttöpäätteellä tai mobiilisti selaimen kautta. Hälytykset voidaan lähettää joko sähköpostiin tai tekstiviestinä asiakkaalle (vaatii erillisen modeemin). Myös erilliset merkkilamppu- ja summerihälytykset ovat mahdollisia.

 

Hälytysvalvonta

Hälytyksen valvonta tunnistaa erikseen palopellin vikaantumisen testaustilanteessa sekä palosulakkeen laukeamisen. Kun pelti testaustilanteessa hälyttää, saadaan PALOPELTI JUMISSA-hälytys. Normaalikäytössä kun palopelti on ohjattu auki ja pelti hälyttää, on kyseessä SULAKE LAUENNUT-hälytys. Jos erillinen paloilmoitinkeskus hälyttää, kyseessä on PALOHÄLYTYS.

Hälytykset näkyvät BRP-102 käyttöpäätteessä listamuodossa sekä ne voidaan aktivoida esimerkiksi kiinteistön pohjakuvaan
Hälytykset näkyvät BRP-102 käyttöpäätteessä listamuodossa sekä ne voidaan aktivoida esimerkiksi kiinteistön pohjakuvaan

 

 

Hälyttävä palopelti (esim. PALOPELTI JUMISSA) on hälytyksen kuittaamisen ja vian korjaamisen jälkeen käsin testattava onnistuneesti ennen kuin hälytys poistuu.

Hälytysprioriteetti

ETS Control järjestelmä takaa ilmastointijärjestelmän mahdollisimman tehokkaan toiminnan, siksi palopellit määritellään kahteen prioriteettiin, A ja B, niiden sijainnin mukaan.

 

Runkokanavassa sijaitseva palopelti määritellään prioriteetti A:n palopelliksi ja sen vikaantuminen estää ilmastoinnin käynnin.

 

 

 

Haarakanavassa sijaitseva palopelti määritellään prioriteetti B:n palopelliksi ja sen vikaantuminen ei estä ilmastoinnin käyntiä.

 

 

 

 

Järjestelmän integrointi

ETS Control järjestelmän kommunikointiprotokollat ovat BACnet ja Modbus. Tämä mahdollistaa eri kiinteistöteknisten järjestelmien välisen kommunikoinnin parantaen talotekniikan toimivuutta, vähentää energiankulutusta sekä lisää turvallisuutta.

Esimerkiksi BACnet pohjaisen paloilmoitinkeskuksen osoitteellisen paloilmaisimen tiedon perusteella voidaan sulkea ainoastaan kyseisen paloalueen palopellit. Kiinteistöautomaatiojärjestelmä voi tehostaa ilmastoinnin toimintaa ja valaistuksen ohjausjärjestelmä sytyttää valot.

Myös muut väyläpohjaiset kiinteistötekniset järjestelmät voidaan integroida osaksi koko turvaketjua.